kasko sigorta fiyatları

Türkiye Sigortalar Birliğinin Amacı

Sigorta hizmeti genel olarak insanları olası kazalar ya da hasarlar sonrasında ortaya çıkan maddi yüke karşı güvence altına alan sistemdir. Bu sistem tüm dünyada uygulanmaktadır ülkemizde de hemen hemen her alanda sigorta sistemi hayata geçirilmiştir.

Bizlerin daha rahat ve konforlu bir hayat sürmemiz adına sigorta sistemi her geçen gün daha da geliştirilmektedir. Sigorta ile kendimizi ve 3. Kişileri güvence altına almış oluruz.  Belli bir ücret karşılığından ve belli limitler çerçevesinde sistem içerisinde dahil olmak mümkündür. Çok sayıda sigorta şirketi ve sigorta çeşidi bulunur bunları tek bir çatı altında örgütlemek ve düzen kurmak adına Türkiye Sigortalar Birliği kurulmuştur. Trafik sigortası ve kasko sigortasının yapıldığı sigorta şirketleri de bu birliği bağlıdır. Sigortalar birliği kasko için gerekl düzenlemeleri ve mevzuatı hayata geçirmektedir. Kasko sigortasının daha adil yapılması sigorta şirketinin ve sigortalı araç sahibinin menfaatlerinin korunması ve uygun fiyatta kasko yaptırılabilmesi adına kurumun varlığı çok önemlidir. Ayrıca sigorta şirketleri her sene yenilenen kasko değerli listesini Türkiye Sigortalar Birliği’nden almaktadır. Araçlara değer belirlenirken bu liste baz alınır.

Birlik trafik sigortası ve kasko sektörünü yakından takip ederek aylık ve yıllık olarak istatistikler yayınlamaktadır. İlgili kişilere yönelik bilgilendirmeler yaparak sağlıklı bir kasko sigorta sistemin hayata geçirilmesine büyük rol oynar. Haksız rekabetin önüne geçen birlik üyeleriyle dayanışma içindedir.

İnternetten Kasko Yaptırılırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Teknolojin hızla gelişmesi sigorta sektörünü de olumlu etkilemiştir. Sigorta şirketleri artan rekabet ortamında öne geçmek için internet üzerinden de hizmet vermeye başlamışlardır. Bugün büyük kasko şirketlerine baktığımızda internetten kasko işlemlerinin yapıldığını aynı zamanda kasko detayları hakkında bilgi sahibi olunabildiğini görebilmekteyiz.

Hem internet kullanımının yaygınlaşması hem de kasko sigortasına yönelik ilginin artmasıyla internet üzerinden online bir şekilde kasko sigortası yaptırmak mümkün hale gelmiştir. Standart bir kasko yaptırmak istediğinizde herhangi bir sorun çıkmaz ancak ek teminatlarla birlikte ya da daha fazla detay sahibi olmaz istiyorsanız kaskoyu yüz yüze görüşme esnasında yaptırmak daha mantıklıdır. İnternet üzerinden kasko yaptırırken size sunulan genel ve ek şartları mutlaka detaylı bir şekilde okuyun. Sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu araç servislerine bakın ayrıca internet üzerinden kasko yaptırırken hasarsızlık indiriminin uygulanıp uygulanmadığına da dikkat edin. İlgili sigorta şirketini araştırmadan kasko yaptırmayın satış sonrası ağlarını, müşteri memnuniyetinin nasıl olduğu internet üzeriden araştırabilirsiniz. İnternetin araştırma konusunda çok avantajı vardır şirketlerin sunduğu olanaklar ve fiyatlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz ancak yüz yüze görüşme gibi her şeyi detaylı konuşma şansınız yoktur.

Ek teminatlar yaptırmak istiyorsanız bunları ihtiyaçlarınız doğrultusunda seçmelisiniz. İnternet üzerinden yapılan kasko sigortalarında da ek teminatlar sunulmaktadır bunların arasında ihtiyacınız olanları seçip kolaylıkla kasko sigortasının içerisinde dahil edebilirsiniz.

Pert Kasko Sigortası

 

Pert kasko sigortası aracın perte çıkması sonrasında alınan güvenceleri ifade etmektedir. Ülkemizdeki trafik kazalarının her geçen gün daha da arttığını düşünürsek bu kasko teminat türünün ne kadar mantıklı olduğunu görebiliriz.

Pert kasko sigortası kasko ana teminatları arasında yer almaktadır. Aracın yanması, çalınması, tam hasara uğraması gibi durumlara karşı güvence sağlamaktadır. Motorlu taşıtın karayolunda ya da demiryolunun araç kullanılabilen kısımlarında meydana gelen kazalar sonrasında aracın devrilmesi, savrulması, yuvarlanması ya da çarpışma durumları sonrasında bu teminattan yararlanılabilir. Bunların dışında aracın yanması, aracın bir kaza sonrasında parçalanması ya da çalınması, çalınma sonrasında aracın parçalanması gibi durumlarda yine bu güvence sigortasından yararlanılır. Pert sigortası ayrı olarak da yaptırılabilmektedir. Kasko sigortası fiyatlarını yüksek bulan araç sahipleri dilerlerse sadece bu sigorta türünü de yaptırabilirler. Bir araç için en kötü durum aracın pert olmasıdır ortaya çıkan masraf yeni bir araba almaya eş değer olur. Bu masrafı elden karşılamak çok zor olduğu için kasko sigortası yaptırılır. Kasko sigortası genel olarak en temel riskleri karşılamaktadır kasko yaptırırken aracın modeli, yaşı ve değeri ele alınmaktadır.

Pert kasko sigortasında belli risk durumları dışında asistan hizmetleri de ücretsiz olarak verilmektedir. Bu sigorta türünü her sigorta şirketi yapmamaktadır en iyi ve en uygun fiyatla yapan sigorta şirketini araştırmak gerekir. Araştırma için internetten yararlanılabilir

 

Kaza Tespit Tutanağının Detayları

Kaza tespit tutanağı araç sahiplerine büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu tutakların tutulabilmesi için en az iki aracın maddi hasarlı kazaya karışmış olması gerekir. Tutanak için tarafların önceden anlaşması şartı da vardır yani sigorta şirketi ya da polise gerek kalmadan taraflar bu tutanağı düzenleyerek kabul etmiş olurlar.

Söz konusu yöntem 1 Nisan 2008 tarihinden bu yana uygulanmaktadır. En büyük avantajı sürücülere zaman kazandırmasıdır özellikle büyükşehirlerde trafik oluşmasının önüne geçmek adına çok büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Kaza tutanakları sadece maddi hasarlı durumlarda düzenlenebilir yaralanma ve ölümlü kazalarda bu tutanaklar kabul edilmemektedir. Kaza tespit tutanakları düzenlenip sigorta şirketinin hasar bölümüne iletişir. Sigorta şirketleri de tutanakları incelenmesi ve işlem yapılması için online olarak Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine gönderir. Merkeze gönderilen kaza tespit tutanakları 3 gün içerisinde sisteme girilir ve sigorta şirketlerine yönlendirilir. Sigorta şirketleri kusur değerlendirmesi yapar bir anlaşma sağlanırsa da kaza durumu sonuçlandırılır. Bu süre içerisinde herhangi bir sonuç alınamazsa ya da anlaşmaya varılamazsa tutanaklar değerlendirme komisyonuna gönderilir komisyon 3 içerisinde konuyla ilgili sonucu açıklar.

İlgili komisyonun kararı kesindir ve tartışılamaz. Sonuçların açıklanmasından sonra cep telefonuyla ya da farklı iletişim araçlarıyla sigortalı araç sahibi bilgilendirilir. Sigortalı araç sahibi kusur oranlarına itiraz etme hakkına sahiptir. İlgili belgelerle birlikte 5 gün içerisinde itiraz edilebilir

Neden Kasko Sigortası Yaptırılır?

 

Kasko sisteminin faydası anlaşıldıkça araç sahipleri tarafından da daha çok tercih edilmektedir. Eskiden kasko sigortası gerekli görülmediği için fazla talep görmezdi olası kazalar sonrasında ortaya çıkan masraflar araç sahipleri tarafından ödenirdi araçların değerinin artması ve trafikte araç sayısının çoğalması nedeniyle kasko sigortasının da önemi artmıştır.

Kasko sigortasıyla trafikte oluşabilecek sıkıntılar sonrasında ortaya çıkan maliyeti kasko şirketine yüklersiniz. Ülkemizde çok sık trafik kazaları yaşanması nedeniyle siz can ve mal güvenliğinizi sağlamalısınız. Araç sahipleri olası kazalar sonrasında can ve mal kayıplarına karşı sigorta yaptırmaktadır. Kasko sigortası da çok sayıda olası duruma karşı sizi güvence altına alır ve üzerinizdeki maddi kaybı ortadan kaldırır. Trafik sigortası ile kasko sigortası temel olarak kaza sonrası güvence sağlasa da ikisi birbirinden farklıdır. Trafik sigortası devlet tarafından zorunludur kasko sigortası isteğe bağlıdır. Trafik sigortası sizi belli başlı durumlara karşı güvence altına alırken kasko sigortası çok sayıda duruma karşı sizi maddi açıdan güvence altına alır. İki sigorta türünde de belli limitler vardır yani kazalarda ya da olası durumlarda ortaya çıkan maddi külfet tamamen sigorta şirketleri tarafından karşılanmaz ancak büyük bir kısmı sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Kazalarda sizinde ne kadar kusurlu olduğunuz cebinizden çıkacak parada etkili olmaktadır. Bazı kusur durumlarında ya da ihmallerde sigorta şirketi ortaya çıkan masrafı karşılamaz

 

enfoldwplk