kasko sigorta fiyatları

Kasko sigortasının dünyada gelişimi

Kasko sigortasının dünyada gelişimi

Dünyanın ve ülkemizin hızla gelişmesiyle trafikteki araç sayısı da çok artmıştır. Özellikte gelişmiş kentlerde araç ihtiyacı zorunluluk haline gelmiş insanlar iş yerlerine, alışverişe ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanımına bağımlı hale gelmiştir.

Bu durum sadece ihtiyaçlarla değil insanların sosyal durumlarının iyileşmesiyle de etkili olmuştur insanların maddi durumları iyileştikçe araç alım gücü de artmıştır. Bu durum ülkemizde de bu şekildedir özellikle son yıllarda gelir düzeyindeki artış trafikte araç sayısını da arttırmıştır. Trafiğin ve yol güvenliğinin sağlanması, motorlu araç sahiplerinin olası kazalara karşı güvence altına alınmasına yönelik devlet ve özel şirketler tarafından güvence sistemi geliştirilmiştir. İlk olarak ve yasal zorunluluğu olan trafik sigortası bu sistemin bir parçası haline gelmiş ve her motorlu araç sahibi zorunlu trafik sigortası yaptırmakla sorumlu tutulmuştur. Bunun yanında aşırı trafik ve yaşanan ihlaller trafik sigortasının yeterli olmadığını göstermiştir. Trafik sigortasının belli durumlara karşı güvence vermesi sigorta şirketlerinin kasko sistemini hayata geçirmesine neden olmuştur. Kasko sigorta sistemi trafik sigortası sistemine göre çok daha geniş durumları içine alarak araç sahiplerine tam güvence vermektedir.

Olası birçok duruma karşı motorlu araç sahipleri sigortalanmış olur ve bu durumlarında gerçekleşmesi halinde araçlarının değerine göre tazminat almaya hak kazanırlar. Kasko sigorta sistemi dünyada ve ülkemizde son dönemler hızlı büyümüş ve kendini çok geliştirmiştir.

 

 

Kasko Sigortası Kapsamında Değer Belirleme

Kasko Sigortası Kapsamında Değer Belirleme

Kasko sigortası belirlenirken ilk bakılan durum genellikle motorlu taşıtınızın modeli, markası ve üretim yılı olur. Sahip olduğunuz motorlu araç ne kadar yeni ve modeli ne kadar yüksekse size çok yüksek değerde tazminat listesi belirlenir.

Türkiye Sigorta Birliği tarafından bu liste her yıl güncel tutulmaktadır ve sigorta şirketlerine sunulmaktadır. Kasko değer listesi her ay yenilenmiş olarak sigorta şirketlerinin önüne gelir. Sigorta şirketleri de en güncel liste eşliğinde sigorta yaptırmak isteyen kişinin aracına değer biçer. 15 yaşa kadar araçlara bu liste üzerinden değer verilirken 15 yaş üstü araçlar için farklı bir değerlendirme söz konusudur. Böyle durumlarda sigorta yaptırmak isteyen kişiyle sigorta şirketi arasından bir anlaşma yapılır ve ilgili değer beraber belirlenir şayet taraflar belirlenen değer konusunda anlaşırsa sigorta yapılır. Aracınıza kasko yaptırmak istediğinizde bu liste üzerinden bir değer çıkarılır ve size ona göre bir ücretlendirme sunulur. Motorlu taşıtınız ne kadar yeniyse ve modeli ne kadar yüksekse de o denli yüksek bir ücret karşınıza çıkabilir.

Kasko sigortası belirlenirken aracınız özelliklerinin yanında bir takım değerlerde göz önüne alınır. Bunlar genelde aldığı aracı kullanacak kişinin ehliyetinin kaç yıllık olduğu, ne kadar süredir aktif olarak araç kullandığı ya da araç sahibinin mesleği gibi şeylerde dikkate alınır. Genel mantık trafikte ne kadar tecrübelisiniz aracınız ne kadar trafikte yer alacaktır olur.

 

Kasko Sigortasında Ödeme Yapılmayan Durumlar

Kasko Sigortasında Ödeme Yapılmayan Durumlar

Kasko bilindiği gibi zorunlu trafik sigortasına göre daha kapsamlı olan ve sizi çok sayıda olası duruma karşı koruyan ve güvence altına alana sistemdir. Dünyada ve ülkemizde sigorta bilinci arttıkça kasko sigortası yaptıranların sayısı da hızla artmaktadır. Bu duruma paralel olarak da araç sayısının artması ve trafikte olası tehlikelerin çoğalması

Kasko ihtiyacını daha arttırmıştır. Kasko yaptırmak istediğinizde kasko şirketiyle birlikte masaya oturursunuz ve sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda genel şartları görüşür ve size en uygun kapsam hakkında anlaştıktan sonra ilgili poliçeyi imzalarsınız. Kasko iki kısma ayrılır genel olarak bunlardan biri dar kasko bu sadece belirli olası durumlara karşı sizi güvence altına alırken bir de geniş kapsamlı kasko söz konusudur bu da sizi çok sayıda olası duruma karşı güvenceler. Kasko sigortasından belirlenen teminatlar dışında ve poliçede belirtilen esaslar haricinde kasko şirketi olası kaza durumunda size ödeme yapmaz. Kasko teminatı dışında kalan durumların en başında seyir halinde uyuşturucu madde kullanımı sonrası kaza yaptığınızda kasko sigortasından faydalanamazsınız. Bunun dışında yine aracınızla seyir halinde giderken belirlenen alkol üzerinden alkol kullanıp kaza yapmanız halinde de sigorta şirketi tarafından masraflarınız ödenmez.

Bir de hususi durumlar vardır aracınızla belirlenen kapasitenin üzerinden yük ve kişi taşımanız sırasında meydana gelebilecek hasarlar, aracınızla ilgili periyodik bakımların zamanında yapılmaması gibi durumlarda da güvence altına alınmazsınız.

 

 

 

Kasko Sigortasına Dair Ek Teminatlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kasko Sigortasına Dair Ek Teminatlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 

Kasko sigortası trafik sigortasına göre aracınızı daha çok duruma karşı güvence altına alan bir sistemdir. Dünyada ve ülkemizde gün geçtikçi kasko yapılma oranları hızla artmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkeler kaskonun önemini daha çok anladıkları için kendilerine zorunluluk olarak görmektedirler.

Kaskoda poliçe içeriğine göre tüm risklere karşı aracınızı güvence altına alabilirsiniz. Gün içersinden aracınızın başına ne geleceğinizi bilemezsiniz hızlı yaşam ve hızlı tempo ister istemez kazaları da beraberinde getirmektedir. Sizler için çok değerli olan araçlarınızı kasko yaptırmak uzun vadede baktığınızda çok kârlı bir iş olduğunu göreceksiniz. Benim ihtiyacım yok dediğinizde anda hiç akılda yokken gelen bir kaza sonrasında vereceğiniz para belkide yeni bir araba almaya eş değer olabilir. Böyle kötü sürprizler yaşamamak adına kasko sigortası kapsamında yaptığınız kazalarda ise çok cüzi rakamlara işin içinden çıkmak mümkündür. Kasko yaptırırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus kaskonun içeriği yani poliçenizin detaylarıdır.

Sigorta şirketiyle birlikte yapacağınız kaskonun içeriğini mevcut durumunuza ve olası risklere göre belirlemeniz en doğrusu olur. Çok fazla bir risk çevresi içersinde yer almıyorsanız size en uygun olanı dar kaskodur ancak çok fazla riskli bir çevredeyseniz o zaman geniş kasko yaptırmanız gerekir. Dar kasko kısıtlı risklere karşı sizi güvence altına alırken geniş kasko çok sayıda riske karşı sizi güvence altına alır.

 

Kasko sigortası kapsamında Ferdi Kaza Sigortası

Kasko sigortası kapsamında Ferdi Kaza Sigortası

Sigortalı ve sigorta şirketi arasında yapılan anlaşmayla araç içersinde yolculuk eden sigortalı bireylerin herhangi bir kaza sonucunda meydana gelebilecek sakatlık ve vefat durumlarına yönelik poliçede belirtilen tutar kadar kendilerine ve yakınlarına tazminat verilmesi durumudur. Poliçede ek olarak belirtilmek şartıyla kaza sonrasında sigortalının tedavi giderleri de tazminat kapsamına alınılır.

 

İhtiyari mali sorumluluk sigortası

 

İhtiyari mali sorumluluk sigortası Türkiye sınırları içinde işlem gören bir sigorta türüdür. Sigorta şirketi ve sigortalı arasında yapılan anlaşma sonrasında poliçede belirtilerek motorlu aracın kullanılmasına yönelik ve trafik kanunu hükümleri göz önünde bulundurarak poliçenin kapsamı içinde yer alması koşuluyla sigortalı ve sigorta şirketi arasından yapılan zorunlu trafik sigortası teminat limitleri içeriğini belirleyen sigorta türüdür. Sigorta içersinde manevi tazminatlar da dahil edilmek istenirse ek teminatlar gözetilerek bu hakdan da yararlanılabilir

 

Hukuksal koruma sigortası

 

Poliçede belirtilen esaslar göz önünde bulundurularak ve sigorta kapsamı dahilinde sigortalının uyuşmazlıklarının giderilmesine yönelik işlemler sıraısnda avukat ücretleri, dava masrafları, teminat akçesi, icra masrafları, vekalet ücreti, kararlara yönelik masraflar, temyiz giderleri gibi kalemler poliçede yer alan teminat tutarına kadar ödenmektedir.

 

Acil tıbbi masraflar ve medline sigortası

 

Sigorta sahibinin seyir halinde ya da iş yerinde, evinde, araç içersinde yararlanmak istediği tıbbi danışmanlık, acil hekim, acil sağlık hizmetleri ve ambulans hizmetilerini içeren sigorta türüdür.

 

 

 

 

 

enfoldwplk