Yazılar

Kasko Primleri Nasıl Belirleniyor?

Kasko sigortası primlerinde çok sayıda faktör etkilidir dışarıdan bakıldığında sadece sigorta şirketlerinin belirlediği bir rakam gibi gözükse de işin içinde farklı durumlar vardır. Sigorta primleri belirlenirken 3 durum gözetilir bunlardan birincisi yüzde 50’lik kesintinin tazminatlara ayrılmasıdır yani kasko sigortasına dahil olan her araç sahibinin ödediği tutarın yüzde 50’si direk olarak tazminatlar için ayrılır.

İkinci önemli adımda vergilerdir devlet tarafından alınan bu vergiler de kasko primlerinin yüzde 25’ini oluşturur. Üçüncü kasko prim tutarı da sigorta şirketlerine kalır yani yüzde 25’lik dilimde sigorta acentelerinin karıdır durum böyle olunca çok fazla tartışmanın da bir anlamı kalmıyor. Kasko fiyatları sürekli tarafından sigorta şirketleri tarafından belirlendiği ve arttırıldığı şeklinde düşünüldüğü için çeşitli tartışmalara neden olmaktadır ancak işin aslı daha farklıdır. Sigorta şirketlerinin yüzde 25’lik diliminin içerisinde çok sayıda gider vardır bunları da gözetmek gerekir. Reklam harcamaları, ekspertiz masrafları, kaza sonrasında servislere ödenen ücretler, komisyonlar gibi çok sayıda giderinin olduğu da bilinmelidir. Tüm bu masrafların dışında bir de rekabet ortamı vardır müşteri çekmek zorunda olan kasko şirketleri fiyatlarını makul seviye tutmaya özen gösterirler.

Primleri belirleyen diğer faktörler arasında da kişinin yaşı, ehliyetin süresi, mesleği gibi detaylar da vardır. Ayrıca arabanızın markası ve modeli de prim belirlenmesinde çok etkilidir. Bu tarz etkenlerin amacı risk durumunu ölçmektir.

Kaskonuz Varsa Hasar Anında Neler Yapılmalıdır?

Aracınızın zarar uğradığı durumlarda kaskodan faydalanabilmeniz için ne yapmanız gerekmektedir. Bu konu oldukça merak edilen ve dikkat edilmesi de gereken bir konudur.

Hasarın Oluştuğu Anda Sigortalının Yapması Gerekenler Nelerdir?

Elbette ki kasko yaptırdığınız firmadan hasarınız ile ilgili ödeme alabilmeniz için kasko primlerinizi yatırmış olmanız gerekmektedir. Çünkü vadesi dolmuş ancak yatırılmamış bir kasko priminiz varsa firma bu nokta da size ödeme yapmayabilir.

Sigorta yaptıran kişinin yapması gereken diğer şey de hasar meydana geldikten en fazla  iş gününe kadar sigorta şirketine; araçta hasarın nasıl ve ne şekilde meydana geldiğine dair bütün istenen belgelerin ulaştırılması ve bu süre içerisinde istenilen şekilde firmanın bilgilendirilmesi gerekmektedir. Rücu hakkının kullanılması için bu şart olan bir meseledir.

Hasar Oluştuğunda Diğer Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Öncelikle aracınızda herhangi bir kaza riskine karşı sigorta firmanızın telefon numarasını ve aynı zamanda kaza meydana geldiğinde eğer karşılıklı ise iki tarafın beraber dolduracağı kaza tespit tutanağını bulundurmanız gerekiyor. Ayrıca kazanın birkaç farklı açıdan çekilmiş fotoğrafları ve eksiksiz doldurulmuş kaza tespit tutanağı sigortalının rücu hakkından yararlanabilmesi için sigorta şirketinin istediği belgelerdir. Ancak belli durumlarda bu tutanak yeterli olmayabilir. Eğer kaza tespit tutanağının yeterli olmadığı bir durumsa kazanın gerçekleştiği bölgeye göre ya polis ya da trafik zabıtası aranarak kaza raporu tutturmaya ihtiyaç duyulur.